USNESENÍ

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 998 ze dne 22.5.2023 ke zřízení Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2945 ze dne 14.11.2022 ke zřízení Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění<br><br>

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2820 ze dne 24.10.2022 k pověření Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění realizovat první kolo hodnocení žádostí podaných v rámci výzvy č. 0231/2022 jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR, Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2564 ze dne 18.10.2021 k personálním změnám v Komisi Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1563 ze dne 13.6.2022 k personálním změnám v komisi Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1211 ze dne 24.5.2021 ke zřízení Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Usnesení RHMP č. 1208 ze dne 8. 6. 2020 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1016 ze dne 27. 5. 2019 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
<br>Usnesení RHMP č. 41 ze dne 21. 1. 2019 ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Usnesení RHMP č. 1383 ze dne 5. 6. 2018 ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejich členů

Usnesení RHMP č. 1465 ze dne 13. 6. 2017 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1880 ze dne 19. 7. 2016 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1685 ze dne 27. 6. 2016 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Usnesení RHMP č. 1457 ze dne 16. 6. 2015 ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Usnesení RHMP č. 1348 ze dne 4.9.2012, ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Usnesení RHMP ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Usnesení RHMP číslo 1645 ze dne 14.9.2010 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění