Usnesení č. 1954, ze dne 6.12.2011

- Příloha č. 1 k usnesení č. 1954

- Důvodová zpráva

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě