Člen komise Funkce Pozice
Mgr. Martin Benda předseda člen Zastupitelstva hl.m. Prahy a místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
MgA. Eva Kejkrtová Měřičková členka odborník za oblast divadla
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. člen odborník za oblast divadla
MgA. David Mareček, Ph.D. člen odborník za oblast hudby
Milan Tesař člen odborník za oblast hudby
Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. členka odborník za oblast tance a nonverbálního umění a nového cirkusu
doc. Adam Halaš, Ph.D. člen odborník za oblast tance a nonverbálního umění a nového cirkusu
Mgr. Helena Musilová členka odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D. členka odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií
PhDr. Jan Lukeš člen odborník za oblast literatury
Mgr. Marcela Turečková členka odborník za oblast literatury
doc. MgA. Ivo Mathé člen odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video)
MgA. Vratislav Šlajer člen odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video)
Mgr. Petr Vizina člen odborník za oblast ostatní
Mgr. Mario Kubaš, Ph. D. člen odborník za oblast ostatní
Mgr. Veronika Bednářová, M. A. členka odbornice za oblast profilových festivalů
Mgr. Vlastimil Ježek člen odborník za oblast profilových festivalů
MgA. Kateřina Hakenová tajemnice oddělení kultury KUC MHMP
Tamara Hegerová tajemnice oddělení kultury KUC MHMP