DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání DK

Pravidla činnosti komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v dotačním řízení pro rok 2024

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání DK

Seznam expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o dotaci hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 3 zápisu z 1. jednání DK - Harmonogram dotačního řízení pro rok 2024

 

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2023

Dodatek k zápisu z 2. jednání Komise Rady HMP pro udělování dotací HMP v oblasti kultury a umění

Zápis z 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání DK

Pravidla činnosti komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v dotačním řízení pro rok 2023

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání DK

Seznam expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o dotaci hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 3 zápisu z 1. jednání DK - Harmonogram dotačního řízení pro rok 2023

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Zápis z mimořádného jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti kultury a umění

Dodatek k zápisu z mimořádného jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti kultury a umění

Zápis z 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Zápis z 3. – 7. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Dodatek k zápisu z 3. - 7. jednání Komise Rady HMP pro udělování dotací HMP v oblasti kultury a umění

Příloha k dodatku

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2021

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání GK - Pravidla činnosti komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání GK - Seznam expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 3 zápisu z 1. jednání GK - Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2021

Zápis z 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Zápis z 3. – 6. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Dodatek k zápisu z 3. – 6. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 k dodatku zápisu z 3. – 6. jednání – Nové znění souhrnných posudků grantové komise

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání GK - Pravidla činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání GK - Seznam schválených expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti KUL GK

Příloha č. 3 zápisu z 1. jednání GK - Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2020

 Zápis z 2. a 3. jednání komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2019

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání GK - Pravidla činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání GK - Seznam schválených expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti KUL GK pro léta 2018 - 2020

Příloha č. 3 zápisu z jednání GK - Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2019

Zápis z 2. a 3. jednání komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2018

Zápis z 2. a 3. jednání Komise Rady hl m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání GK - Pravidla činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání GK -Seznam schválených expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti KUL GK pro grantová řízení let 2016 - 2018

Příloha č. 3 zápisu z jednání GK - Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2018

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2017

Zápis z 2. a 3. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (doc.)

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Příloha č. 1 zápisu z 1. jednání GK - Pravidla činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Příloha č. 2 zápisu z 1. jednání GK - Seznam schválených expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti KUL GK pro grantová řízení let 2016 - 2018

Příloha č. 3 zápisu z jednání GK - Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2017

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2016

Zápis z mimořádného jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 2. a 3. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1457 ze dne 16. 6. 2015 ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2015

Zápis z 2. a 3. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Příloha k zápisu z 1. jednání Grantové komise - Pravidla činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2014

Zápis ze 2.a 3. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.pdf)

Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2013

Zápis ze 3. a 4. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 2. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2012

Zápis ze 4. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 3. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2011

Zápis ze 4. mimořádného jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 3. mimořádného jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2010Zápis ze 7. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 6. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 5. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 4. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis ze 3. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 2. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)

Zápis z 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (.doc)