Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 977 ze dne 2. 5. 2017

Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018

Formulář žádosti - jednoletý grant

Formulář žádosti - víceletý grant


Návod pro použití formuláře

Formuláře podrobněji

 


Povinné přílohy - ke stažení:

 


 

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018