Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 do 200 000 Kč

Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 do 200.000 Kč V REŽIMU DE MINIMIS

Seznam vyřazených projektů grantového řízení v oblasti kultury a umění v roce 2013

Zastupitelstvem HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 nad 200 000,- Kč

Zastupitelstvem HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 nad 200 000,- Kč V REŽIMU DE MINIMIS

Zastupitelstvem HMP schválené víceleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2014 - 2017

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2013

Odvolání proti rozhodnutí Rady HMP / Zastupitelstva HMP

Zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů

Přehled vázanosti víceletých grantů v letech 2012 až 2017