Zásady pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2015

Formulář žádosti - jednoletý grant

Formulář žádosti - víceletý grant

Ke stažení – formuláře a povinné přílohy:

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 442 ze dne 18. 3. 2014

Harmonogram grantového řízení (ZDE)

Projednání návrhu na udělení jednoletých a víceletých grantů ve Výboru KUL ZHMP ze dne 1. 10. 2014:

Důležité sdělení v souvislosti s přijetím rozpočtového provizoria hl. m. Prahy na rok 2015

 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. března 2015 svým usnesením č. 514 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2015 (zde):

Schválené jednoleté granty HMP KUL 2015 do 200.000 Kč

Schválené jednoleté granty HMP KUL 2015 do 200.000 Kč V REŽIMU DE MINIMIS

Přehled vyřazených projektů v Grantovém řízení KUL 2015:

Příloha č. 1 důvodové zprávy k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 514 ze dne 17. 3. 2015