Ředitel odboru

  • MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

tel.:+420 236 00 2507
fax: 236007085

Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu HMP zřízeným pro odvětví kultury a cestovního ruchu.

Oddělení

 

DOKUMENTY