Rada HMP usnesením č. 1053 ze dne 9.5.2022 schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti kultury a umění v roce 2023 pro jednoleté dotace a pro víceleté dotace na léta 2024 - 2027 s termínem uzávěrky 29. 6. 2022

Program podpory v oblasti kultury a umění v roce 2023 pro jednoleté dotace a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027

Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění v roce 2023 pro jednoleté dotace a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027

Formuláře k dotacím v oblasti kultury a umění budou k dispozici pro vyplnění od 15. 6. 2022 po přihlášení na Portálu finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 15. 6. 2022 do 29. 6. 2022.

Seminář pro žadatele o dotaci v oblasti kultury a umění se bude konat online dne 14.6. ve 14:00.

Dokumenty:

Vzor formuláře plné moci k zastupování žadatele