Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 77 ze dne 16. ledna 2018 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2018 nepřesahující 200.000 Kč.

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2018 nad 200.000 Kč a víceleté granty na léta 2019–2022 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání ve čtvrtek 25. ledna 2018.