Místo: Omsk (Ruská federace)

Termín:  3. - 7. 8. 2006

Účel: Den města (oslavy 290. výročí založení města Omsk)

Účastníci: Ivan Bednář, člen ZHMP, Jan Kněžínek, ŘED OKP MHMP

Další účastníci z ČR:

  • Miroslav Kostelka, velvyslanec ČR v RF
  • Bohuslav Strejc, vedoucí obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v RF
  • Karel Charanza, generální konzul ČR v Jekatěrinburgu
  • Monika Makkiehová, Jana Petříková, Petr Keřka, náměstci primátora Karlových Varů

Zástupci obchodních kruhů:

  • A. Francouz, vedoucí afilace Preciosa centr, RF
  • J.  Fegut, generální ředitel Karex
  • V. Plašil, prezident Alta
  • L. Hájek, prezident Eltodo

Harmonogram:

Čtvrtek 3. 8. 2006    10.00 příjezd na letiště
    11.45 odlet Moskva
    16.25 přílet Moskva (místního času)
    18.00 jednání na letišti s produkcí Dnů Moskvy v Praze
    23.35 odlet z Moskvy

pátek 4. 8. 2006    05.30 přílet Omsk (místního času) 
    07.00 ubytování v hotelu Irtyš
    11.00 slavnostní zahájení mezinárodní výstavy květin Flora 2006
    13.00 oběd s náměstkem primátora města Omsk a ředitelem finančního odboru města Omsk Bogdanem Masanem
    15.00 krátká procházka
   18.00 výlet po řece Irtyši s místními podnikateli

sobota 5. 8. 2006    08.30 zahájení XVII. Mezinárodního Sibiřského maratonu
    10.00 slavnostní předávání cen dětským pěveckým a baletním souborům
    12.00 oběd
    13.00 zakoupení nezbytných potřeb (košile, kravata a osobní předměty) v důsledku nedodání zavazadel
17.30 slavnostní otevření krytého fotbalového stadionu
19.00 projížďka autobusem po městě
21.00 recepce pořádaná pro význačné účastníky primátorem Omska

neděle 6. 8. 2006    11.00 slavnostní přehlídka Věřím v rozkvět města
    13.00 slavnostní oběd pořádaný primátorem města Omsk
    18.00 varhanní koncert Daniely Kozinové (ČR)
    20.30 plavba na parníku po Irtyši se závěrečným ohňostrojem

pondělí 7. 8. 2006    05.30 odjezd na letiště
    06.50 odlet Moskva
    07.25 přílet Moskva (místního času)
    18.45 odlet do Prahy
    21.45 přílet do Prahy (místního času)

Pozitiva:

Účast celé české delegace měla velký úspěch, a to jak politický, tak obchodní. Několikrát jsme se setkali jak s primátorem, tak s dalšími představiteli města, zejména s Bogdanem Masanem, náměstkem primátora a ředitelem finančního odboru, a Inessou Koleseň, vedoucí odd. vnějších ekonomických vztahů, a dalšími. Na slavnostní večeři v sobotu 5. 8. jsem přednesl krátký projev spojený s pozdravem Prahy.

Po obchodní stránce byla v průběhu pobytu vedena jednání o dodávce veřejného osvětlení (Eltodo), autobusů Karosa (Karex), výstavby společné továrny na pivní sklo atd. Představitelé Omsku zdůrazňovali, že mají velký zájem o spolupráci s Prahou, o obchodní kontakty    i spolupráci v kulturní oblasti.

Negativa:

Přestože jsme se výslovně ptali, zda je nutné v Moskvě vyzvednout zavazadla na letišti    a nechat je odbavit do Omska, pracovnice VIP odbavení nás opakovaně ujistila, že nikoliv, že zavazadla půjdou přímo do Omska. Pochopitelně do Omska kufry nedorazily, takže jsme nebyli patřičně společensky vybaveni a situaci jsme museli řešit nákupem alespoň některých nezbytných věcí.

Bohužel jsme nebyli ani upozorněni, že terminály jednoho letiště Šeremetěvo jsou od sebe vzdáleny asi 30 km, takže jsme se z terminálu 2 na terminál 1 museli přepravovat taxíkem na poslední chvíli.

Při závěrečné cestě z Moskvy do Prahy pak mělo letadlo ČSA cca 4-hodinové zpoždění.    Po celou dobu se nikdo z ČSA neomluvil, natož aby se postaral o nějaké občerstvení pro cestující, kteří čekali na letišti Šeremetěvo celkem víc než 11 hodin!!!!!