Organizační struktura KUC - oddělení kultury

Vedoucí oddělení: Zuzana Navrátilová

Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Vlasta Čejková ekonomka +420236002709 vlasta.cejkova@praha.eu
Mgr. Patricie Dolanská právnička - partnerství HMP, granty a občanskoprávní oblast +420236002530 patricie.dolanska@praha.eu
Mgr. Bohuslava Fuxová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002602 bohuslava.fuxova@praha.eu
Mgr. Barbora Landová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002241 barbora.landova@praha.eu
Mgr. Jana Lapáčková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002079 jana.lapackova@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420236002833 radana.liskova@praha.eu
Zuzana Navrátilová vedoucí oddělení kultury +420236002006 zuzana.navratilova@praha.eu
Mgr. Kateřina Opatrná koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420236003162 katerina.opatrna@praha.eu
Ing. Marie Peksová specialistka projektů EU +420236002541 marie.peksova@praha.eu
Věra Procházková ekonomka +420236002474 vera.prochazkova@praha.eu
MgA. Marta Slačálková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236003125 marta.slacalkova@praha.eu
PhDr. Lenka Svobodová Grossová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002528 lenka.svobodova.grossova@praha.eu
Ing. Michaela Trmalová ekonomka +420236002843 michaela.trmalova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková ekonomka +420236002289 pavla.vintiskova@praha.eu
PaedDr. Zdeňka Žárská koordinátorka v oblasti kultury +420236002055 zdenka.zarska@praha.eu