Mgr. František Cipro ředitel
Mgr. Zuzana Navrátilová vedoucí oddělení
Ing. Vlasta Čejková ekonomka / stavební technička / investice,neinv. - údržba a opravy příspěvkových organizací
Mgr. Patricie Dolanská právnička / individuální účelové dotace, granty a občanskoprávní 
Mgr. Jana Lapáčková grantová tajemnice / granty - klasická, současná, jazzová hudba  / FOK
Mgr. Radana Lišková právnička / autorskoprávní a obchodněprávní 
Mgr. Kateřina Burešová granty - kreativní průmysl - design, architektura, výtvarné umění - malířství, sochařství, fotografie, reklamní průmysl, internetové stránky, Eurocities 
Věra Procházková ekonomka / peněžní fondy příspěvkových organizací
Mgr. Bohuslava Fuxová granty - folklor, neprofesionální umění, muzejnictví, Muzeum HMP, Vyšehrad, Galerie HMP
MgA. Marta Slačálková hlavní pro individuální účelové dotace, granty - literatura, Hvězdárna, Městská knihovna
PaedDr. Radovan Smolka granty - tanec, divadla, Městská divadla pražská, Hudební divadlo  Karlín, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí
Ing. Michal Panocha granty - alternativní hudba, film
Ing. Marie Peksová  dotační a grantové programy EU a ESI, koncepční, prezentační a reklamní činnosti kultury
Ing. Michaela Trmalová ekonomka / personální záležitosti příspěvkových organizací
Ing. Pavla Vintišková ekonomka / proplácení smluv kultura
PaedDr. Zdeňka Žárská granty - divadla, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Ypsilon