Ředitel odboru

tel.:+420 236 00 2507
fax: 236007085

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu je odborem Magistrátu HMP zřízeným pro odvětví kultury a cestovního ruchu a pro zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy, včetně vztahu k Evropské unii, prostřednictvím zástupce hlavního města Prahy v Bruselu.

Oddělení

 

DOKUMENTY