Místo: Cork, Irsko

Termín:  4. - 6. 9. 2006

Účel: Účast na oficiálním zahájení projektu KARLÍN – ZÓNA A připravený občanským sdružením SYMPOSION - sdružení pro kulturu - "Cloudburst - A Prague Catastrophe by Jiří Sozanský

Účastník: Jan Kněžínek, ředitel MHMP-OKP

Účast na slavnostním zahájení projektu Cloudburst a Prague Catastrophe by Jiří Sozanský, které se uskutečnilo 5. září 2006.

Projekt KARLÍN – ZÓNA A připravený občanským sdružením SYMPOSION – sdružení pro kulturu, a který získal značnou pozornost pražské odborné i laické veřejnosti bude pod názvem Cloudburst a Prague Catastrophe by Jiří Sozanský prezentován v září v Irsku.

Autorsky je tento výstavní projekt doplněn fotografiemi Zdeňka Lhotáka a Petra Zhoře a filmy Michala Baumbrucka a Marka Dusáka. Jedná se tedy o dlouhodobou tvůrčí záležitost se značným společenským dosahem, kdy uměleckými postupy je zaznamenávána hrozba, přírodní katastrofa a její následky na život města.

Výstava, realizovaná ve spolupořadatelství s hlavním městem Praha a Ministerstvem zahraničí ČR odkazuje k dramatické situaci povodní v roce 2002 a umělecké reakci na tuto přírodní katastrofu.

Fotografická část výstavy reflektuje projekt ZONA A, který pod záštitou primátora Pavla Béma realizoval po povodních v ulicích Karlína malíř Jiří Sozanský a spolu s filmovými dokumenty dává divákům představu o dramatičnosti období tisícileté povodně i času po ní.

Kurátor projektu: Jiří T. Kotalík

Kromě fotografií a filmových dokumentů  je výstava tvořena velkoformátovými kresbami, grafikou a invenčními intermediálními kolážemi Jiřího Sozanského, které potvrdily uměleckou suverenitu autora i jeho otevřenost k cíleným projektům. Jeho individuální interpretace duchovního odkazu a textů Samuela Becketta v roce 100. výročí narození spisovatele, evokovala přirozené souvislosti mezi literaturou a výtvarným uměním a zároveň poukázala na nevyužité možnosti širších uměleckých inspirací v rámci evropského kulturního prostoru..

Výstava se setkala v Irsku s mimořádným ohlasem a skutečnost, že výstavu společně zahájili starosta města Corku a ředitel odboru kultury a památkové péče hl. města Prahy naznačuje perspektivní spolupráci mezi oběma městy a zeměmi v duchu evropské integrity i individuální různorodosti.