Účastníci:

  • Ivan Bednář, zastupitel HMP
  • Bohumil Černý, radní HMP
  • Jan Kněžínek, ředitel MHMP-OKP

Termín: 7. – 11. 11. 2005

Účel: Kongres ASTA (American Society of the Travel Agents)  - prezentace Prahy jako budoucího místa Kongresu ASTA

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

Harmonogram:

7.11. 2005 – přílet Montreal 15.00 hod. místního času. Transport do hotelu.Ubytování. Akreditace na Kongresu.

8.11. 2005 – celodenní účast na stánku České republiky a HMP, jednání s dalšími subjekty.

9.11. 2005 – dopoledne generální zkouška, odpoledne Destination Training  

Marketplace – tří hodinová prezentace ČR a HMP (účast 1.000 zájemců). Večer – slavnostní galavečeře s pozvánkou k návštěvě Prahy.

10.11. 2005 – likvidace výstavní expozice. Odlet Praha 16.25 hod. místního času.

11.11. 2005 – přílet Praha 6.05 hod.

Hodnocení: účast na Kongresu ASTA byla velice úspěšná, o prezentaci HMP byl mezi dalšími účastníky velký zájem, o čemž svědčí např. to, že první den bylo registrováno 47 zájemců o pobyt v Praze na Kongresu ASTA – IDE (International Dentination Expo) březnu příštího roku. Závěrečný den bylo registrováno již přes 1.400 zájemců.