Účastník:     PhDr. Tomáš Alušík, PhD., MIFA, Mgr. Jan Kostěnec, PhD.

Termín:   29. června – 29. července 2008 (Dr. Alušík); 29. června – 8. července (Dr. Kostěnec)

Cíl:   Ziros, Kréta

Účel:    Účast na archeologickém povrchovém průzkumu v oblasti Ziros - Xerokambos

Komunikace: angličtina, němčina (bez tlumočníka)

Úhrada:    MHMP hradil cestovné a stravné; zvací strana (Univerzita Vídeň) hradila ubytování

Dne:  8. 8. 2008

 

Časový průběh cesty:

Ne 29.6.: Odlet obou účastníků do Herakleionu, nocleh

Po 30.6. – Ne 6.7.: Návštěva některých zahraničních archeologických škol, vykopávek, archeologických lokalit a muzeí, seznamování se s regionem Sitia/Ziros a lokalitami vybranými pro průzkum; přípravné práce na vlastní průzkum, stanovení přesných úkolů jednotlivých účastníků mezinárodního týmu

Po 7.7. – So 26.7.: Vlastní archeologický povrchový průzkum – práce na třech vybraných lokalitách Livari, Agia Irini a Aspro Nero stou Paletsi; 26.7. odpoledne přesun do Herakleionu, nocleh (7.7. večer – přesun Dr. Kostěnce do Herakleionu, nocleh; 8.8. ráno – odlet do Prahy)

Ne 27.7. – Út 29.7.: Pobyt v Herakleionu, návštěva místního Archeologického muzea a archeologických lokalit Sissi a Malia; 29.7. ráno odlet do Prahy

Předmět cesty a její přínos:

Na základě pozvání Dr. Norberta Schlagera, lektora vídeňské univerzity, byli oba účastníci přizváni k účasti na projektu „Archäologische Geländeprospektion Südostkreta“. Dr. Schlager je vedoucím projektu, jehož letošní terénní kampaň měla název „Aspro Nero, Agia Irini, Livari: Examination and Supplementary Documentation.“ Projekt započatý na konci osmdesátých let a řešený v jednotlivých letech s různou intenzitou (v závislosti na finančních prostředcích a vytíženosti vedoucího) se zabývá vyhledáváním a systematickou dokumentací památek a vůbec pozůstatků lidského osídlení a činnosti od nejstarších fází prehistorie po poměrně nedávnou dobu na jihoýchodní Krétě, v okrese Sitia, oblast Ziros – Xerokambos. V předchozích letech projektu bylo objeveno a pro důkladnější dokumentaci vybráno celkem 44 lokalit (SITES) zahrnujících jeskyně či skalní přístřešky s výskytem zkamenělin pleistocénní a holocenní flóry a fauny (lokalita Phangromouro) přes místa prehistorického osídlení (lokality Livari, Chametoulo, Aspro Nero) až po vesnici opuštěnou během 1. poloviny 20. století (Agia Irini) a dnes jen sporadicky osídlovanou.

Letošní kampaň byla poslední terénní akcí tohoto projektu - tedy závěrečnou dokumentací tří předem vybraných lokalit – zátoka Livari s několika prehistorickými sídlišti a pohřebištěm a moderními/recentními budovami, Aspro Nero stou Paletsi – prehistorické sídliště a kultovní místo a zbytky byzantského opatství, a Agia Irini – prehistorické sídliště na svahu a vrcholových terasách hory Kastri. V souladu se specializací jednotlivých účastníků projektu byly úkoly v rámci mezinárodního týmu rozděleny následovně:

 • Dr. Norbert Schlager (Rak.) – Project Director
 • Rhea Schlager (Rak.) – Digital Archive Curator, Administrator
 • Dipl.-Ing. (FH) Christian Kurtze (Něm.) – Geodesist
 • Mag. Michael Brandl (Rak.) – Geologist/Archaeologist
 • Mag. Wolfgang Reiter (Rak.) – Archaeologist-Field Documentator
 • Marco Pietrovito, MA (It./Kan.) – Archaeologist-Pottery Specialist
 • Mag. Ludwig Fuchs (Něm.) – Archaeologist-Pottery Specialist
 • Mag. Elisabeth Mlinar (Rak.) – Archaeologist-Site Documentator, Photographer
 • Mag. Ute Günkel-Maschek (Něm.) – Archaeologist-Site Documentator, Site Supervisor
 • Dr. Tomáš Alušík (ČR) – Archaeologist-Site Documentator, Site Supervisor
 • Dr. Jan Kostěnec (ČR) – Archaeologist/Byzantinist

Konkrétní (předběžné) výsledky výzkumu však zde bohužel uvést nemůžeme, neboť nejsme vedoucím projektu oprávněni k uveřejňování jakýchkoli konkrétnějších informací. Předběžná zpráva je t.č. v přípravě a bude publikována v příštím roce v časopise „Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts“; v příštích letech je v plánu také celková publikace shrnující výsledky více než dvacetiletého systematického průzkumu oblasti s názvem „Ultima Sitia“.

Tato cesta umožnila oběma účastníkům navázat těsné kontakty s pracovníky řecké památkové správy a zejména s mnoha evropskými i americkými archeology provádějící výzkumy (ať už klasické vykopávky, povrchový či stavebně-historický průzkum) na Krétě. Během několika dní prvního týdne cesty oba účastníci navštívili základnu Scuola Archeologica Italiana di Atene ve Faistu, základnu Řecké „Archaeological Society“ v Kato Zakros a především americké Institute of Aegean Prehistory Study Center for East Crete v Pacheia Ammos, kde se setkali s řadou archeologů – např. Prof. L. V. Watrous, Prof. D. Haggis, Prof. K. Nowicki, Dr. M. Eaby, Dr. S. Chryssoulaki, Dr. L. Vokotopoulos; od některých z nich byli provedeni některými lokalitami s právě probíhajícími nebo nedávno ukončenými výzkumy (Kavousi, Pseira, Mochols ad.). Dr. Alušík během posledních dnů cesty navštívil také belgické a francouzské výzkumy v lokalitách Sissi a Malia a základnu École Française d’Athènes v Malii. Některé lokality, kde již ukončeny intenzivní archeologické výzkumy (Petras, Gournia, Kavousi Kastro ad.), byly v posledních několika letech otevřeny turistům a uzpůsobeny jejich návštěvám. Především byl zřízen informační systém pro návštěvníky ve formě směrovek a hlavně velkých informačních tabulí a panelů (s informacemi o lokalitě a konkrétních částech či stavbách, půdorysy a rekonstrukce staveb apod.); v některých lokalitách také byly pro návštěvníky upraveny cesty a stezky – vše v souladu s moderními trendy péče o archeologické kulturní dědictví a v jeho rámci i péče a kontakt s návštěvníky. Existuje také záměr zpřístupnění a podobných úprav v mnoha dalších lokalitách (mimo jiné i v oblasti Ziros – Xerokambos). Na tomto poli je možné dále rozvíjet spolupráci s řeckým ministerstvem kultury a uplatnit zkušenosti s péčí o archeologické kulturní dědictví v Praze a obecně celé České republice.

Více o projektu a lokalitách uváděných v textu viz: http://klass-archaeologie.univie.ac.at/index.php?id=18037#c41413

Alušík, T. 2007. Defensive architecture of prehistoric Crete. BAR Int. Ser. 1637, Oxford.

Schlager, N. (with contributions by J. Böhm, K. Schaller, B. Pulsinger, G. A. Plattner, M. Goriany, K. Karolyi, W. K. Kovacsovics, A. Glaser, U. Fornwagner, and A. Angelinoudi), 1997. Minoische bis Rezente Ruinen im fernen Osten Kretas. Dokumentation 1996. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts, 66, 1-83.

Schlager, N. (with contributions by N. Alber, M. Aufschneiter, M. Frauenglas, M. Ladurner, E. Mlinar, E. C. Pieler, R. Ployer, W. Reiter, U. Schmiedicke, U. Schuh, Ch. Vogelmayer, J. Böhm, L. Berger, S. Guderna, M. Koller, F. Lang, B. Simon and D. S. Reese), 2001. Pleistozäne, Neolithische. Bronzezeitliche und Rezente Befunde und Ruinen im Fernen Osten Kretas. Dokumentation 2000. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts, 70, 157-220.

Schlager, N., 1987. Untersuchungen zur prähistorischen Topographie im äussersten Südosten Kretas: Zakros bis Xerokampos. In: W. Schiering, ed. Kolloquium zur Ägäischen Vorgeschichte, Mannheim, 20.–22. 2. 1986. Schriften des Deutschen Archäologen-Verbandes IX, Mannheim, 64-82.

Schlager, N., 1991. Archäologische Geländeprospektion Südostkreta. Erste Ergebnisse. Österreichisches Archäologisches Institut: Berichte und Materialen 2, Wien.

Schlager, N., 1999. “A Town of Castles:” An MM – LM Fortified Site at Aspro Nero in the Far East of Crete. In: R. Laffineur, ed. Polemos. Le contexte guerrier en Egée a l’age du bronze. Actes de la 7e Rencontre égéenne internationale, Université de Liége, 14 – 17 avril 1998. Aegaeum 19, Liége – Austin, 171-7.

Schlager, N., 2000. Überlegungen zur Interpretation sog. kyklopischer oder megalithischer Bauten in Ostkreta am Beispiel von Epano Limnia/Paralaki Mantra, Aspro Nero/[stou] Paletsi und Dasonari in Südostsitia. In: L. Dollhofer, C. Kneringer, H. Noedl, K. Schaller and E. Trinkl, eds. Altmodische Archäologie. Festschrift für Friedrich Brein. Forum Archaeologiae [online], 14/III/2000 (http://farch.net).

Schlager, N., 2000a. Hogarth’s Zakro Sealing No. 130: Phantasiegebilde oder realistische Stadtdarstellung? In: Blakolmer, F. (ed.), 2000. Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 1998. Akten der Tagung am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien 2.-3. Mai 1998. Wiener Forschungen zur Archäologie Band 3, Wien, 69-81.

Schlager, N. 2006. „Cyclopean“ or „Megalithic“ Buildings in East Crete: Distribution, Form, Date, and Function. In: Acts of the 9th Cretological Congress (Elounda 2001), Vol. A3. Herakleion.

V Praze 11. 8. 2008    PhDr. Tomáš Alušík, PhD., MIFA            Mgr. Jan Kostěnec, PhD.