Účastník: Mgr. Jan Kněžínek, ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka) 

Úhrada: MHMP

Místo: Austrálie – Sydney

Termín: 16. – 23. 10. 2005

Odjezd: 15. 10. 2005.

Návrat: 24. 10. 2005

 

Výstava v Sydney : Česká republika „Malá Velká Země“

( výstavní stánek hl. m. Prahy)

Cílem návštěvy bylo dosud  největší představení České republiky, hlavního města Prahy v Austrálii v historii dosavadních bilaterálních vztahů Tuto výstavu uspořádala společnost Czech-Australian Group o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy za výrazného přispění Generálního konzulátu České republiky v Sydney a Velvyslanectví České republiky v Canbeře.

Rozsáhlá a svým zaměřením zcela vyjímečná výstavní akce představila během čtyř dnů australské odborné i široké veřejnosti v hospodářské části český průmysl reprezentovaný předními českými podniky, strukturu české ekonomiky a možnosti obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Austrálií. Výstavy se zúčastnilo celkem 32 českých firem.

Celkově lze průběh české národní prezentace „Malá velká země“ v Sydney hodnotit velmi pozitivně.  Česká republika byla v Austrálii poprvé uceleně představena jako moderní a dynamická země s vyspělou ekonomikou přímo v centru Evropy, která se neorientuje, jak bývá v Austrálii často mylně interpretováno, pouze na spolupráci v rámci EU, ale nabízí spolupráci také partnerům v geograficky vzdálených teritoriích, jakým je právě Austrálie. Zejména akcent na průmyslovou a hospodářskou spolupráci  byl zcela prioritní. Neméně důležitý byl deklarovaný zájem České republiky o australské investory, kteří se prozatím v České republice příliš neprosadili.

Prezentace splnila zcela beze zbytku účel v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví, kdy byla Česká republika velmi umně představena jako turistická a kulturní perla Střední Evropy. Hlavní město Praha pak bylo velmi kladně hodnoceno za velmi vydařený výstavní stánek, ve kterém byli návštěvníci výstavy na vysoké odborné úrovni seznamováni s hlavním městem Prahou, s jejími historickými i kulturními skvosty.

V Praze dne 28. 10. 2005