Účastníci:

 • Ing. Jiří Turek, vedoucí oddělení, MHMP- OKP
 • Mgr. Lada Králová, koncepční specialistka, MHMP- OKP

Termín: 10. - 15. května 2006

Cíl: Reus – ŠPANĚLSKO

Účel: Návštěva festivalu pouličního divadla Trapezy ve městě REUS, výměna zkušeností se členstvím ve Sdružení secesních měst

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

Zprávu zpracovala: Mgr. Lada Králová, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP

Dne: 12. 6. 2006

 

Časový průběh cesty:

středa 10. 5. 2006 přílet do Barcelony, cesta vlakem do města Reus

20:15 oficiální zahájení festivalu Trapezi 2006 za účasti představitelů města a organizátorů

21:30 Placa del Mercadal – slavnostní zahajovací představení

čtvrtek 11. 5. 2006 Účast na festivalu, výměna zkušeností s pořadateli a organizátory festivalu v čele s jeho ředitelem Jordi Aspou. Neformální jednání s účastníky – umělci.

pátek 14. 5. 2006 Jednání s Josepem M. Cabré Llaberia, s ředitelem sekce turistického ruchu města Reus. Město Reus nemá žádné oddělení či odbor, který by se věnoval pouze památkové péči. Mají zřízenou sekci pro turistický ruch, ve kterém je i několik specialistů na památkovou péči.

V oblasti turistického ruchu se město Reus věnuje především následujícím projektům:

 • vybudování muzea Gaudího
 • provozování informačního střediska
 • vytváření image města:
  • Gaudí
  • nákupy – obchodní centrum
  • kongresy a veletrhy
  • kulturní aktivity – festival, fiesta St. Peter´s Day
 • vydávání propagačních materiálů a brožur (město samostatně, ale i ve spolupráci s Art Nouveau Reseau)
 • webové stránky města – cestovní ruch
 • spolupráce v rámci regionu Katalanya, v rámci pod-regionu Reus a v rámci okolních měst (spolupráce s přímořským letoviskem Salou, lákání turistů také dál od moře)

sobota 13. 5. 2006

Setkání s Dominique Ruiz Pierrard a prohlídka nejhodnotnějšího domu ve městě Casa Navas od architekta L. Domènech i Montaner.

Město Reus je přidruženým členem organizace Sdružení secesních měst, jehož sídlo je v Bruselu. V rámci této organizace vystupuje město Reus jako „co-partner“ a přispívá přibližně 6000 € ročně (dle daného projektu). Reus spolupracuje se sdružením pouze na některých vybraných projektech, které považuje za nejužitečnější pro své obyvatele a podporu turistického ruchu. Členové ve sdružení většinou společně vytvoří propagační/presentační materiál (rozdělí si jednotlivé přípravné činnosti – grafika, podklady, fotografie…) a následně si sami členové tisknou potřebné množství daných materiálů. Tedy náklady na jednotlivé aktivity jsou vždy různé, dle projektu a dle potřeb člena sdružení.

Činnost města Reus v oblasti památkové péče:

 • nabídka služeb pro turisty: prohlídky města, poskytování informací turistům, prohlídkové trasy
 • komunikace s majiteli historicky významných domů ve středu města – někteří majitelé umožňují návštěvníkům města prohlídky jejich domů; město naoplátku poskytuje finanční prostředky na obnovu fasády
 • komunikace s občany
  • zapojení do obnovy „art nouveau“ ve městě (secesní architektury)
  • aktivní spolupráce při festivalech (probíhají po celém městě, celý den a velkou část noci, proto je nutné zapojit obyvatele a pozitivně s nimi komunikovat)
 • prohlašování historicky významných budov za památky
 • neexistují žádná velká opatření pro zachování a péči o historické budovy
  (např. neexistuje ochrana úpravy parterů domů, každý majitel si může udělat vše dle své představy) – snaha alespoň o zachování typických prvků města např. sloupořadí na hlavním náměstí…

 

neděle 14. 5. 2006 Účast na festivalu Trapezi 2006, odjezd Mgr. Lady Králové.

 

Pondělí 15. 5. 2006 Odjezd Ing. Jiřího Turka

 

Závěry z návštěvy festivalu ve španělském městě Reus:

Město Reus se nachází 10 km od východního pobřeží poloostrova u přímořského letoviska Salou a 100 km jihovýchodně od Barcelony. Ve městě žije přibližně 100 000 obyvatel. Navštívený festival Trapezi 2006 probíhá každoročně, z části z části financován městem Reus. Představitelé města považují festival za jednu z nejvýznamnějších akcí města v průběhu celého roku. Z průběhu festivalu bylo zřejmé, že převládá velká osobní zainteresovanost politiků i úředníků při produkcích kulturních akcí, snahou je město co nejvíce zviditelnit. Webové stránky festivalu: http://www.trapezi.org/inici.html

Španělské město Reus je členem Sdružení secesních měst (Art Nouveau Reseau). O členství v této organizaci Praha také uvažovala. Sdružení je financováno z projektu Culture 2000 a jeho hlavním cílem je pečovat a propagovat památky secesní architektury.

Památková péče ve městě Reus probíhá rozdílně od ochrany památek v České republice, ovšem představitelé města si uvědomují, že zachování historického centra města je nejen z hlediska cestovního ruchu pro město přínosem.

Město se pokouší o tzv. promyšlené marketingové strategie při tvorbě postupů v oblasti cestovního ruchu např. při určování časů při realizaci prohlídek domů. Zajímavé bylo mj. označení historických domů ve městě, informace o významných domech jsou umístěny na dláždění chodníků před domem na ulici.