Schválený rozpočet KAPITOLY 06 – kultura, sport a cestovní ruch pro rok 2010 ZDE icon_excel.gif (neinvestiční i kapitálové výdaje)