MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel
Mgr. Zuzana Navrátilová vedoucí oddělení
Ing. Vlasta Čejková ekonomka / stavební technička / investice,neinv. - údržba a opravy příspěvkových organizací
Mgr. Patricie Dolanská právnička / individuální účelové dotace, granty a občanskoprávní 
Mgr. Jana Lapáčková hlavní pro granty - klasická, současná, jazzová hudba  / Symfonický orchestr HMP FOK
Mgr. Radana Lišková právnička / autorskoprávní a obchodněprávní 
Mgr. Kateřina Opatrná granty - kreativní průmysl - design, architektura, výtvarné umění - malířství, sochařství, fotografie, reklamní průmysl
Věra Procházková ekonomka / peněžní fondy příspěvkových organizací
Mgr. Bohuslava Fuxová granty - folklor, neprofesionální umění, muzejnictví / Muzeum HMP, Národní kulturní památka Vyšehrad, Galerie HMP
MgA. Marta Slačálková hlavní pro individuální účelové dotace, granty - literatura / Městská knihovna, Hvězdárna a planetárium HMP
Mgr. Barbora Landová granty - tanec, divadla: Městská divadla pražská, Hudební divadlo  Karlín, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí
PhDr. Lenka Svobodová Grossová granty - nová alternativní hudba, film, internetové stránky
Ing. Marie Peksová  dotační a grantové programy EU a ESI, Eurocities, koncepční, prezentační a reklamní činnosti kultury
Ing. Michaela Trmalová ekonomka / personální záležitosti příspěvkových organizací
Ing. Pavla Vintišková ekonomka / proplácení smluv kultura
PaedDr. Zdeňka Žárská granty, divadla: Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon