MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel
Mgr. Kateřina Hakenová vedoucí oddělení
Mgr. Jana Lapáčková granty - klasická, současná, jazzová hudba  / Symfonický orchestr HMP FOK
Mgr. Kateřina Opatrná granty - kreativní průmysl - design, architektura, výtvarné umění - malířství, sochařství, fotografie, reklamní průmysl
Mgr. Bohuslava Fuxová granty - folklor, neprofesionální umění, muzejnictví / Muzeum HMP, Národní kulturní památka Vyšehrad, Galerie HMP
MgA. Marta Slačálková individuální účelové dotace, granty - literatura / Městská knihovna, Hvězdárna a planetárium HMP
Mgr. Barbora Landová granty - tanec, divadla: Městská divadla pražská, Hudební divadlo  Karlín, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí
PhDr. Lenka Svobodová Grossová granty - nová alternativní hudba, audiovize
Ing. Lucie Tužová tajemnice dotační komise, specialistka projektů EU
Mgr. Daniela Kulhavá granty - divadla: Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon