Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů  rozvoje rozhodujících úseků regionální politiky  na úseku kultury hl.m. Prahy

Metodické řízení, organizace, financování  a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly,

Usměrňování a ovlivňování činnosti (včetně výkonu obsahových  zřizovatelských funkcí) u  organizací  v působnosti oddělení kultury MHMP

Zajišťování kulturní reprezentace Prahy v zahraničí a jiných měst v Praze, včetně komplexní produkce náročných mezinárodních kulturních akcí.

Komplexní zajišťování grantového systému hl.m.Prahy v oblasti  kultury a umění, včetně zajišťování kontroly realizace grantových projektů, kontroly čerpání a vyúčtování grantů  a komplexní rozborové činnosti v této oblasti

Komplexní zajišťování partnerství hl.m.Prahy při pořádání kulturních akcí, včetně kontroly čerpání a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a komplexní rozborové činnosti.