Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2/56 ze dne 13. 12. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/56 ze dne 13. 12. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 3076 ze dne 11. 12. 2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2665 ze dne 16. 10. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3076 ze dne 11. 12. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 16. 10. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2665 ze dne 16. 10. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1900 ze dne 7. 8. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1900 ze dne 7. 8. 2018


​Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/185 ze dne 14. 6. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/185 ze dne 14. 6. 2018


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/184 ze dne 14. 6. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/184 ze dne 14. 6. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1385 ze dne 5. 6. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1385 ze dne 5. 6. 2018


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/136 ze dne 17. 5. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/136 ze dne 17. 5. 2018


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/134 ze dne 17. 5. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 z kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/134 ze dne 17. 5. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 709 ze dne 3. 4. 2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 709 ze dne 3. 4. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 708 ze dne 3. 4. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 - KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 708 ze dne 3. 4. 2018


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 34/45 ze dne 22. 2. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 34/45 ze dne 22. 2. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 259 ze dne 13. 2. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 259 ze dne 13. 2. 2018


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 33/46 ze dne 25. 1. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/46 ze dne 25. 1. 2018


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 125 ze dne 23. 1. 2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 125 ze dne 23. 1. 2018