U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 71 ze dne 16.1.2023 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 229 ze dne 13.2.2023 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 496 ze dne 3.4.2023 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury