U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 71 ze dne 16.1.2023 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury