Bližší informace k festivalu naleznete zde. Festival Alternativa je podpořen grantem hl. m. Prahy.