Zřizovatel příspěvkové organizace: Hlavní město Praha
Zřizovací listina dokument (.pdf),
Sídlo a fakturační adresa: Staroměstské náměstí 605/13,
110 00 Praha 1,
IČO: 00064416, DIČ: CZ00064416
Ředitelka: PhDr. Magdalena Juříková,
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1
Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy PhDr. Magdaleny Juříkové
Usnesení Rady HMP č. 1653 ze dne 16.10.2012
email: office@ghmp.cz
www:

www.ghmp.cz/

zástupce ředitele: PhDr. Hana Larvová
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1
tel: 222 317 471
e-mail: hana.larvova@ghmp.cz
ředitelství, sekretariát:  Kateřina Lokvencová
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1
tel: 233 325 330
e-mail: office@ghmp.cz nebo katerina.lokvencova@ghmp.cz
úsek sbírek a odborné přípravy výstav:  Kristýna Kočová
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: 222 311 724, fax: 222 327 683
e-mail: sbirky@ghmp.cz nebo kristyna.kocova@ghmp.cz
tisková mluvčí: Michaela Moučková
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1
tel.: 725 818 721, fax: 224 826 844
e-mail: mluvci@ghmp.cz nebo Michaela.Mouckova@ghmp.cz
styk s veřejností (public relations): Alice Lenská
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 826 391, fax: 224 826 844
e-mail: pr@ghmp.cz nebo Alice.Lenska@ghmp.cz
marketing:  Miroslav Koláček
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1
tel.: 725 818 722, fax: 224 826 844
e-mail: marketing@ghmp.cz nebo Miroslav.Kolacek@ghmp.cz
Galerie hlavního města Prahy má tyto stálé expozice:  Trojský zámek - české umění 19. stol.
Dům U zlatého prstenu - české umění 20. stol.
Bílkova vila
Výstavní prostory galerie - výstavy: Dům U kamenného zvonu
Staroměstská radnice - II. patro
Městská knihovna
Mimopražské objekty: Bílkův dům v Chýnově
Muchova Slovanská epopej v Moravském Krumlově

GHMP