S návrhem na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014 souhlasil Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.

Konečná výše jednotlivých grantů je závislá na rozpočtu hl. m. Prahy, který bude schválen v prosinci 2013. Granty hl. m. Prahy schválí Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jednání v lednu 2014.