V rámci Radou HMP schváleného harmonogramu grantového řízení na rok 2012 se dne 23. 11. 2011 uskutečnilo mimořádné zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konané s jediným bodem programu - Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012. Výbor na tomto jednání z důvodů neschváleného rozpočtu hl.m. Prahy pouze vzal na vědomí návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012 s usnesením, že přerušuje projednávání tohoto návrhu. Tento materiál byl nově ustanovenému výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP znovu předložen k projednání po schválení rozpočtu na rok 2012 na lednovém jednání dne 18.1.2012.

Další projednávání návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012 bude realizováno v průběhu měsíce února 2012. Návrhy na udělení grantů do 200.000 Kč bude projednávat a schvalovat Rada hlavního města Prahy.

Návrhy na udělení grantů nad 200.000 Kč bude projednávat Rada hlavního města Prahy a schvalovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 23.2.2012.