Tiskovou zprávu s bližšími informacemi k výše uvedenému koncertu naleznete zde. Subjektem, který hudební akci pořádá je Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Zmíněný orchestr je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy.