Informace k projektu naleznete zde. Projekt Národopisná slavnost v Kinského zahradě je podpořen grantem hl. m. Prahy.