Koncert se uskuteční 25.6. v 19.30 hod. v koncertním sále Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

Talichova komorní filharmonie

Jakub Waldmann - kontrabas

Jan Talich - dirigent

www.talich.com