Výběrová komise doporučuje Radě hl. města Prahy jmenovat na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská divadla pražská pana MgA. Daniela Přibyla s účinností od 1. 1. 2018. Důvody výběru komise jsou uvedeny v závěrečném odůvodnění.

Výsledné odůvodnění komise - zde

Koncepce uchazečů:

MgA. Daniel Přibyl - souhlasí s uveřejněním koncepce - zde

MgA. Vladimír Morávek - souhlasí s uveřejněním koncepce - zde

Bc. Ondřej Zajíc - souhlasí s uveřejněním koncepce - zde

 

Krátce k průběhu výběrového řízení:

Výběrové řízení na ředitele Městských divadel pražských bylo Radou hl. města Prahy vyhlášeno usnesením č. 1216 ze dne 30. 5. 2017.

9. a 16. června 2017 byly pro uchazeče zajištěny komentované prohlídky obou scén Městských divadel pražských a divadla Komedie.

22. června 2017 proběhla v malém sále Městské knihovny za účasti pana předsedy, zástupce odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy, odborníků z oboru a široké veřejnosti debata o budoucím směřování scén Městských divadel pražských a Divadla Komedie.

21. srpna 2017 proběhla v sále Divadla Komedie další veřejná debata, na níž byl představen vítězný kandidát MgA. Daniel Přibyl, který veřejnost seznámil s koncepcí rozvoje příspěvkové organizace Městská divadla pražská a Divadla Komedie na období 2018 - 2025. Kromě výběrové komise se debaty zúčastnili pan radní Wolf, další zástupci hl. m. Prahy, zástupci z oboru a zájemci široké veřejnosti.

Návrh na jmenování MgA. Daniela Přibyla do funkce ředitele Městských divadel pražských bude Radě hl. města Prahy předložen do 30. 9. 2017.