Usnesení RHMP č. 2164 ze dne 8. 9. 2015 k návhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Minor

Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 2164 ze dne 8. 9. 2015

 


 

Do výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Minor jsou přihlášeni tito uchazeči:

 

Ing. Zdeněk Pecháček

Nesouhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Minor.

 

Mgr. Vladimír Štancel

Nesouhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Minor.

 


 

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 22. 12. 2015 usnesením číslo 3221 potvrdila pana Ing. Zdeňka Pecháčka ve funkci ředitele příspěvkové organizace Minor.

Usnesení RHMP č. 3221 ze dne 22. 12. 2015 k výsledku výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Minor