Při vyplňování formuláře žádosti postupujte dle aktualizovaných Zásad pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2017, které jsou dostupné ZDE.

 

Formulář žádosti:

 

Povinné přílohy - ke stažení:

 

 


 

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

  1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler

  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
  3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
  5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
  6. soubor zfo uložte na CD pod NÁZVEM PROJEKTU (Název projektu.zfo)
  7. otevřete soubor uložený na CD a žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře), k žádosti přiložte povinné přílohy v tištěné podobě