Náhled  Příspěvkové organizace a instituce
 muzeum hl. m. prahy

 

MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

hlavní budova muzea: Na Poříčí 52, 180 00, Praha 8 - Florenc muzeum@muzeumprahy.cz, http://www.muzeumprahy.cz/

 galerie hl. m. prahy

 

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

sídlo:Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
office@citygalleryprague.cz , http://www.ghmp.cz