Návrh rozpočtu pro rok 2009

 

Návrh rozpočtu KAPITOLY 06 – kultura, sport a cestovní ruch pro rok 2009 zde. icon_excel.gif(neinvestiční i kapitálové výdaje)