U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 858 ze dne 19.4.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 36/4 ze dne 28.4.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1150 ze dne 16.5.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/71 ze dne 26.5.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í  Rady hlavního města Prahy číslo 1408 ze dne 6.6.2022 k poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/148 ze dne 16.6.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1757 ze dne 11.7.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í  Rady hlavního města Prahy číslo 2022 ze dne 1.8.2022 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1408 ze dne 6. 6. 2022 k poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1886 ze dne 1.8.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/197 ze dne 8.9.2022 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2593 ze dne 26.9.2022 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2922 ze dne 31.10.2022 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury

U S N E S E N Í  Rady hlavního města Prahy číslo 3234 ze dne 12.12.2022 k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury