U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 208 ze dne 8.2.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 359 ze dne 1.3.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021