U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 208 ze dne 8.2.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í  Rady hlavního města Prahy číslo 359 ze dne 1.3.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 594 ze dne 22.3.2021 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 737 ze dne 12.4.2021 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 971 ze dne 3.5.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 27/85 ze dne 27.5.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1368 ze dne 7.6.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2230 ze dne 13.9.2021 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2376 ze dne 4.10.2021 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2942 ze dne 29.11.2021 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021