USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 178 ze dne 3.2.2020 k převodu nevyčerpaných finančních prostředků a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 14/40 ze dne 13.2.2020 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 439 ze dne 9.3.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 854 ze dne 4.5.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1242 ze dne 15.6.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1331 ze dne 22.6.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍZastupitelstva hlavního města Prahy číslo 18/8 ze dne 2.7.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1586 ze dne 3.8.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1889 ze dne 31.8.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2139 ze dne 5.10.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 20/90 ze dne 15.10.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/76 ze dne 12.11.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

 

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2768 ze dne 7.12.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 102 ze dne 18.1.2021 k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury za rok 2020