Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 9/118 ze dne 19. 9. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 + Příloha č. 1 - tabulka s projekty


Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1476 ze dne 15. 7. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 + Příloha č. 1 - tabulka s projekty


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/128 ze dne 21. 6. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 + Příloha č. 1 - tabulka s projekty


Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1284 ze dne 17. 6. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 + Příloha č. 1 - tabulka s projekty + Příloha č. 2 - tabulka s projekty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/10 ze dne 23. 5. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019. Příloha č. 1 - tabulka s projekty. Příloha č. 2 - tabulka s projekty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 885 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury. Příloha č. 1 - tabulka s projekty. Příloha č. 3 - tabulka s projekty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 6/68 ze dne 25. 4. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/68 ze dne 25. 4. 2019 - tabulka s projekty

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/68 ze dne 25. 4. 2019 - tabulka s projekty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 606 ze dne 8. 4. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 606 ze dne 8. 4. 2019 - tabulka s projekty

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 606 ze dne 8. 4. 2019 - tabulka s projekty k 30. výročí listopadových událostí roku 1989


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 5/6 ze dne 21. 3. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/6 ze dne 21. 3. 2019 - tabulka s projekty


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 437 ze dne 18. 3. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 437 ze dne 18. 3. 2019 - tabulka s projekty


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/63 ze dne 28. 2. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 + Příloha č. 1 - tabulka s projekty


Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 4/60 ze dne 28. 2. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/60 ze dne 28. 2. 2019 - tabulka s projekty


Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 175 ze dne 18. 2. 2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 175 ze dne 18. 2. 2019 - tabulka s projekty