Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 31/78 ze dne 30. 11. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/78 ze dne 30. 11. 2017


 

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2769 ze dne 13. 11. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2769 ze dne 13. 11. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/144 ze dne 2. 11. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/144 ze dne 2. 11. 2017


 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2465 ze dne 17. 10. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2465 ze dne 17. 10. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/103 ze dne 14. 9. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/103 ze dne 14. 9. 2017


 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1730 ze dne 18. 7. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1730 ze dne 18. 7. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 28/102 ze dne 15. 6. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/102 ze dne 15. 6. 2017


 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1318 ze dne 6. 6. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1318 ze dne 6. 6. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 27/58 ze dne 25. 5. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/58 ze dne 25. 5. 2017


 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1105 ze dne 16. 5. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1105 ze dne 16. 5. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 26/50 ze dne 27. 4. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2017 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/50 ze dne 27. 4. 2017


 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 812 ze dne 11. 4. 2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2017 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 812 ze dne 11. 4. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/75 ze dne 30. 3. 2017 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/75 ze dne 30. 3. 2017


 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 470 ze dne 7. 3. 2017 k návrhu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2017 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 470 ze dne 7. 3. 2017


 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/51 ze dne 23. 2. 2017 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/51 ze dne 23. 2. 2017


 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 275 ze dne 14. 2. 2017 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prany č. 275 ze dne 14. 2. 2017