Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/88 ze dne 15. 12. 2016 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/88 ze dne 15. 12. 2016

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/87 ze dne 15. 12. 2016 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/87 ze dne 15. 12. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3146 ze dne 13. 12. 2016 k návrhu n aúpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3146 ze dne 13. 12. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2684 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0062 - OZV MHMP v roce 2016 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2684 ze dne 1. 11. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2683 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0062 - OZV MHMP v roce 2016 a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2683 ze dne 1. 11. 2016