Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 588 ze dne 22. 3. 2021 byl schválen Dotační systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2022 - 2027, který naleznete ZDE.

 

Tento Dotační systém navazuje na předchozí Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016 – 2021, zohledňuje nové Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020), a bude z něj vycházet dotační řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2022 a následujících letech.