Seminář pro žadatele 13. června 2023 od 14:00 hodin


<br>Rada hl. m. Prahy schválila Usnesením č. 798 ze dne 9.5.2023 Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025 - 2028

Program podpory v oblasti kultury a umění v roce 2024 pro jednoleté dotace a pro víceleté dotace na léta 2025 – 2028

Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025 - 2028