Rada HMP usnesením č. 1666 ze dne 14. 8. 2023 schválila vyhlášení Programu podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023

Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023

Formuláře k tomuto Programu budou k dispozici pro vyplnění od 18. 9. 2023 po přihlášení na Portálu finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 18. 9. 2023 do 2. 10. 2023.