Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 34/4 ze dne 24. 2. 2022 jednoleté dotace hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2022 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2023-2026, včetně vzorů smluv.