Rada HMP usnesením č. 203 ze dne 7. 2. 2022 schválila formální úpravu Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1369 ze dne 7. 6. 2021

Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

Formuláře k dotacím v oblasti kultury a umění budou k dispozici pro vyplnění od 2. 8. 2021 na Portálu finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 2. 8. 2021 do 6. 9. 2021 18:00 hodin.