Pro rok 2022 je vázáno schválenými víceletými dotacemi hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 239 300 000 Kč. Kompletní přehled aktuální vázanosti  2019 – 2025 zde.

Vázanost schválených víceletých dotací dle oborů v letech 2019 - 2025

Obor

Výše dotace v Kč 2019

Výše dotace v Kč 2020

Výše dotace v Kč 2021

Výše dotace v Kč 2022

Výše dotace v Kč 2023

Výše dotace v Kč 2024

Výše dotace v Kč 2025

A - divadlo

93 600 000

98 200 000

93 555 000

109 250 000

77 350 000

29 850 000

21 900 000

B - hudba

46 610 000

47 370 000

51 633 000

56 170 000

52 500 000

46 300 000

37 600 000

C - tanec

26 832 000

26 320 000

23 542 200

24 860 000

12 730 000

9 500 000

7 100 000

D - výtvarné umění

6 280 000

6 580 000

6 660 000

6 930 000

4 530 000

3 930 000

3 430 000

E - literatura

3 475 000

3 658 000

2 304 000

550 000

400 000

400 000

0

F -audiovizuální umění

8 500 000

8 640 000

8 226 000

1 740 000

1 840 000

1 200 000

600 000

G - ostatní

40 400 000

44 900 000

41 670 000

39 800 000

24 400 000

10 650 000

2 007 000

Celkem 

225 697 000

235 668 000

227 590 200

239 300 000

173 750 000

101 830 000

72 637 000