Rada HMP schválila usnesením č. 233 ze dne 14. 2. 2022 jednoleté dotace HMP v oblasti kultury a umění na rok 2022 nepřesahující 200 000 Kč