U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1/77 ze dne 15.12.2022 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 3178 ze dne 12.12.2022 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022

Rada HMP usnesením č. 2389 ze dne 5.9.2022 schválila vyhlášení Programu podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022

Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022

Formuláře k tomuto Programu budou k dispozici pro vyplnění od 10. 10. 2022 po přihlášení na Portálu finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 10. 10. 2022 do 24. 10. 2022.